نماد اعتماد
رسمی - 6.0 رام رسمی اندروید6 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x
رسمی - 6.0 رام رسمی اندروید6 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x
رسمی - 6.0 رام رسمی اندروید6 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x
رسمی - 6.0 رام رسمی اندروید6 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x
رسمی - 5.1.1 رام رسمی اندروید 5 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x
رسمی - 5.1.1 رام رسمی اندروید 5 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x
رسمی - 4.4.2 رام رسمی اندروید 4 برای honor 4x,رام رسمی آنر فور ایکس,آپدیت گوشی honor 4x

مدل : Honor 4x

اندروید 4.4.2

C185B160

(بیشتر…)

ورود / عضویت
Close
*
*
Answer: 10 + 9